FEHÉR LÁSZLÓ: ANTIK BÚTOR, MŰTÁRGY IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐ, RESTAURÁTOR : +36-30-941-86-39

Restaurálás

A letűnt korok bútorait őrző, nem elhanyagolható számú lakosság, köztük gyűjtők és egy-egy nagy darabot őrző magánszemélyek jól tudják: értéket birtokolnak. Az antik bútoroknak a mai modern bútorokkal szemben nem csupán patinájuk és egyéniségük-egyediségük van, de olyan értékkel rendelkeznek, ami idővel egyre csak nő. Az antikok évszázadot, évszázadokat éltek túl, s várhatóan még ennyit is kiszolgálhatnak. Az antik bútorok mindegyike tömör...

Megnézem

Bútor restaurálás


Miután restaurátor műhelyünkbe kerül egy antik bútor, mindenképpen szemügyre kell vennünk az állapotát, hogy milyen munkáltatokat kell elvégezni rajta. Ezt követően egy állapotleírást készítünk, aminek pontosan tartalmaznia kell a szükséges...

Bútor felújítás


Idővel minden bútorra ráfér egy felújítás, az antik bútorok esetében ez többet jelent egy egyszerű átfestésnél. Miután restaurátor műhelyünkbe kerül egy antik bútor, felmérjük korát, felkutatjuk a bútor eredeti állapotára, kinézetére ...

Antik bútor restaurálás


Amikor restaurátor műhelyünkbe kerül egy antik bútor, alaposan szemügyre vesszük az állapotát, hogy milyen munkáltatokat kell elvégezni rajta. Ezután pontos állapotleírást készítünk, aminek tartalmaznia kell ...

Antik bútor készítés


Fontos kiemelni, hogy mielőtt egy antik bútort készítünk megrendelésre, körültekintően tájékoztatni kell az ügyfelet is arról, hogy egy antik bútor készítésénél, mely megrendelésre történik, a bútornál fel kell tüntetni, hogy nem egy eredeti darabról,...

Aranyozás


Az aranyozás esetében alapvető problémát jelent, illetve jelenthet, hogy sok esetben a felújítandó műtárgy - az eredeti művészi elképzeléstől eltérően - hozzá nem értő módon került javításra. Többnyire a problémák ott szoktak jelentkezni,...

Képkeret restaurálás


A képkeretek esetében is jelentősséggel bír a keret keletkezésnek ideje, hiszen felújításának, restaurációjának folyamatát meghatározza. Vannak gipsznyomatos, és vannak a fából és különböző formák kifaragásával keletkezett keretek. ...

Igazságügyi szakértés


Rendőrség, bíróság, biztosítók és magánügyfelek számára végzek független szakértői véleményezéseket. Erre sajnos napjainkban egyre nagyobb igény van, ugyanis a magukat szakértőknek nevezők piaca felhígult, a munkák minősége ...

Kapcsolat


Fehér László
Műtárgyi- Igazságügyi Szakértő
Mobil: +36-30-941-86-39
Tel.: +36-1-284-45-53
E-mail: restaurator@t-email.hu

Restaurálás

A restaurálás folyamata minden esetben nagy körültekintést és odafigyelést igénylő felelősségteljes munka, amelynek során a régiségek – legyen szó bútorokról, festményekről vagy egykori használati tárgyakról – visszanyerik eredeti ragyogásukat.

A restaurálás egy általános állapotfelméréssel kezdődik, hiszen fontos például egy bútor esetében, hogy mennyi eredeti elemet lehet felhasználni újra, milyen fából készült, milyen eljárásokat és technikákat alkalmaztak rajta. Ekkor derül ki az is, hogy hány százalékban lehet visszaállítani a tökéletesen eredeti állapotot, illetve az milyen összeget emészt majd fel. Ezzel már megalapozásra kerül az állapotleírás, aminek keretein belül felsorolásra kerül az összes és egyben szükséges munkafolyamat, amit a restaurátor a felújítás során alkalmazni fog.

A restaurációs munkálatok megkezdése – maradva továbbra is a bútor példájánál – minden esetben teljes megtisztítással kezdődik, amit gyakran csak a szétszereléssel lehet elérni. A teljes tisztítás nem csak a portól, a kosztól és a pókhálótól szabadítja meg a restaurálandó tárgyat, hanem bizonyos esetekben a festéktől is, hiszen az egyes sérülések, hibák vagy kitörések pótlására csak tiszta és szűz felület esetében van lehetőség. A restaurátor a munkafolyamat során igyekszik már itt is a bútor készültének korhű technológiáit alkalmazni, de a szakember mindig odafigyel arra is, hogy a megfelelő felületkezelő anyagok mellett a bútordarab eredeti faanyagához hasonló erezetű és alapanyagú pótlást alkalmazzon a javítás során.

A Itt megjegyezendő, hogy restaurátori alapvető követelmény, hogy amennyiben az adott bútorból hiányzik egy darab, mely a restauráció folyamán másolat készítésével pótlásra kerül, az úgy kell rögzíteni, hogy esélyt adjunk annak a lehetőségnek, hogy amennyiben előkerül a bútor eredeti hiányzó darabja, úgy az könnyen, károsodás nélkül cserélhető legyen. A hibák orvoslását követően az egész bútorátfestésre, lakkozásra kerül – folyamatosan szem előtt tartva az eredeti színeket és eljárásokat, illetve természetesen a megrendelő kérését.

Restaurátor

A restaurátorok munkája nagy összetett és felelősségteljes feladat, amelyben az alkotás és a kreativitás öröme éppen úgy megtalálható, mint a letűnt korok és a régi értékek tisztelete. Egy restaurátor nagyon sok szakterületen kamatoztathatja tudását, de minden munkájában közös, hogy a felújítás, egy az idők folyamán megkopott, megfakult vagy csak egyszerűen elhasználódott tárgy eredeti formájának visszaállítására irányul.

A restaurátorok tehát soha nem alkotnak, sokkal többet tesznek annál, hiszen a rendelkezésükre álló modern technológiák és módszerek segítségével visszaadják az emeberek szívéhez nőtt tárgyak egykori pompáját, csillogását. A legtöbben egy összekarcolt, levert, elkorhadt és megsárgult bútordarabban talán csak a tűzifát látják, addig a restaurátorok képesek meglátni bennük azt az örömöt és csodát, ami egykoron, még újonnan jellemezte az adott használati tárgyat.

A restaurátorok a bútorok, könyvek, festmények, szobrok, járművek, általános használati tárgyak – órák, szerszámok – és egyéb régiségek felújításában is jeleskedhetnek.

Igazságügyi szakértő

Igazságügyi szakértő bevonására műtárgy vagy régiség esetén akkor van szükség, ha egy magánszemély vagy egy hivatalos szerv felkéri a témában járatos szakembert egy szakvélemény elkészítésére. Ez az esetek többségében helyszíni szemlével, vagy fényképes úton lehetséges – attól függően, hogy a műtárgy megközelíthető, ismert helyszínen van, illetve nincs bűncselekmény helyszínén.

Az igazságügyi szakértőt magánszemély mellett rendőrség, bíróság, de biztosítók is felkérhetik független véleményezés céljából. Erre egyre nagyobb igény mutatkozik. A hatóságok részéről az igazságügyi szakértők általában a bűnügyek során érintett műtárgyak értékfelmérését végzik el, míg biztosítók és magánszemélyek az értékmeghatározás mellett gyakran kérnek eredetiségvizsgálatot, illetve főleg bútorok esetén kormeghatározást is.

Igazságügyi szakértés

Az igazságügyi szakértés bútorok és műtárgyak esetén számtalan formában történhet. A legáltalánosabb, hogy a szakértő a helyszínre látogat, és ott veszi szemügyre a felértékelendő tárgyakat, de vannak kizáró tényezők, amikor csak egy fényképp áll a rendelkezésre az adott régiségről.

Az igazságügyi szakértés ilyen esetben is kivitelezhető, azonban ilyen esetekben nem lehet teljes pontossággal megállapítani egy műtárgy értékét, mert a tökéletes meghatározáshoz többféle befolyásoló tényezőt kell figyelembe venni, amit a fénykép eltakarhat, eltitkolhat.

Személyes vizsgálat során ugyanis az igazságügyi szakértés jó fényviszonyok között, aprólékosabban végbemehet, nagyítókkal és különböző egyéb szerkezetekkel lehet megállapítani a műtárgyak hibáit, hiányosságait és értéküket befolyásoló tényezőit. A helyszíni vizsgálat nem csak pontosabb értékbecslést tesz lehetővé, hanem azt is, hogy milyen módszerekkel, mennyi pénzből lehet helyrehozni az esetleges sérüléseket.

Minden műtárgy igazságügyi szakértése másként zajlik, így például festmények esetén a mikroszkópos vizsgálat növeli a szakértői vélemény pontosságát, míg a bútorok esetében a tárgy esetében használt technikák, módszerek, festékanyagok, díszítések és minták lehetnek árulkodó tényezők. Bármilyen műtárgy igazságügyi szakértéséről is van szó, a szakember minden esetben alapos korismeretét felhasználva állapítja meg, hogy az adott festék, elkészítési mód és technika alapján a régiség mikor készülhetett el. Igazságügyi szakértést éppen ezért minden esetben csak és kizárólag kirendelt igazságügyi szakértő végezhet!